Jízdné

Děti, studenti, osoby se zdravotním postižením:  0,30 €

Dospělí:  1 €

Fotografování:  2 €

Natáčení:  4 €

Průvodcovské služby:  1.45 €