Činnost

Muzeum nabízí spoustu možnosti vyžití, je zde široká škála zařízení spojená s rodovým řemeslem, tradicemi a zvyky.
Expozice příjemně překvapí svou rozmanitostí.
Domníváme se, že každý zde najde něco co jej zaujme a osloví, uvedený fakt jej pak následně stimuluje k zájmu o další.
Návštěvou muzea a procházkou mezi exponáty dochází automaticky k sebevzdělávání se a připomenutí něčeho, co zde už bylo.

Na vaše případné dotazy, vám odpoví případně funkční zařízení předvede, tvůrce muzea, průvodce a správce v jednom pan Joseph Liekis se svou manželkou Vandou.

Paní Vanda předvede práci na zařízeních, či ukáže a vysvětlí zájemcům tradiční postupy mnohdy dnes už zapomenuté, kupř. příprava a pečení chleba, ukáže „moderní“ vybavení svých předchůdců, propojí tak minulost s moderní společnosti.

Vědění pramení ze zkušeností, proto má toto muzeum velký význam, neboť se zde mohou návštěvníci seznámit s naší historií a sledovat ji nejen až do naší současnosti, ale i budoucnosti.

veikla-paveikslas